Prisiau Mynediad

The Royal Mint Experience

Darganfyddwch ryfeddod annisgwyl y ceiniogau 

Archebwch docynnau nawr

Gellir archebu tocynnau ar-lein neu drwy ffonio 0333 241 2223. Mae prisiau’r tocynnau isod yn cynnwys y profiad o’r ffatri dan arweiniad a mynediad i’r arddangosfa.

  Oedolyn (16+)

Plentyn

(5-15 oed)

Plentyn 
(dan 5 oed)
Dinesydd Hŷn
(dros 60 oed)
Myfyriwr Teulu 
(1 oedolyn/ 3 phlentyn, 2 oedolyn/2 blentyn)
Pris wrth y Drws £13.50 £11.00 Free £12.00 £12.00 £40.00
Pris ar-lein (o fis Ebrill ymlaen) £13.00 £10.50 Free £11.50 £11.50 £38.50

 

Cymorth Arbennig

Estynnwn groeso cynnes i bob ymwelydd, ond oherwydd natur y daith, rydym yn cyfyngu ar nifer y cadeiriau olwyn y gellir darparu ar eu cyfer mewn unrhyw grŵp unigol. Gofynnwn fod defnyddwyr cadeiriau olwyn ac unrhyw ymwelwyr eraill a chanddynt ofynion arbennig yn ffonio 0333 241 2223 (Dydd Llun – Gwener 9am – 5:30pm) i gadw’u lle ac i sicrhau tocyn am ddim i ofalwr lle bo hynny’n berthnasol. Mae datganiad mynediad llawn ar gael ar ein gwefan.

Deiliaid Bathodyn Blue Peter

Cynigiwn fynediad am ddim i’r Royal Mint Experience i blant a chanddynt fathodyn Blue Peter gydag 1 oedolyn sy’n talu’n llawn neu ofalwr (gofalwr am ddim). Mae’r bathodynnau ond yn ddilys ar gyfer plant 6-15 oed.

I gadw lle, ffoniwch 0333 241 2223. Bydd angen i chi ddangos eich Bathodyn Blue Peter wrth gyrraedd.

Ymweliadau gan Grwpiau

Er mwyn cadw lle i grwpiau o 15 neu’n fwy o bobl, ewch i’n tudalen Ymweliadau gan Grwpiau.

Ymweliadau gan Ysgolion

Er mwyn cadw lle i ysgolion sydd am ymweld, ewch i’n tudalen Ymweliadau gan Ysgolion.

 

Funded by Welsh Government
wels
back to top