Cwestiynau Cyffredin

The Royal Mint Experience

Darganfyddwch ryfeddod annisgwyl y ceiniogau 

Atyniad i ymwelwyr yn Ne Cymru, rhyw 12 milltir i’r gogledd ddwyrain o Gaerdydd yw The Royal Mint Experience. Mae’n cynnwys profiad o’r ffatri, arddangosfa ryngweithiol, caffi 90 sedd, siop roddion a lle addysg/corfforaethol.

Fel rheol, bydd ymweliad â’r Royal Mint Experiene yn para rhyw 2 awr. Mae profiad y ffatri yn un dan arweiniad, sy’n para 45 munud. Mae’r arddangosfa ryngweithiol yn un hunan-dywys ac mae’r parhad yn dibynnu ar gyflymder a lefel y diddordeb.

Mae’ch tocyn yn cynnwys y profiad ffatri dan arweiniad a mynediad i’r arddangosfa.

Ymhlith y pethau dewisol ychwanegol, sy’n destun ffi ychwanegol, mae: 

Bathu’ch Darn Arian Eich Hun – y cyfle i fathu’ch darn arian eich hun i gofio am eich ymweliad. 

Cyfle am Ffotograff – y cyfle i gael ffotograff wedi’ch amgylchynu â darnau arian.

Mae gostyngiadau ar gael i fyfyrwyr, dinasyddion hŷn, gofalwyr a grwpiau o 15 a mwy sydd wedi archebu ymlaen llaw. Bydd angen i fyfyrwyr gyflwyno modd adnabod myfyriwr dilys. Gellir cadw un tocyn am ddim i ofalwr ar gyfer pob ymwelydd anabl sy’n talu; bydd angen prawf o’r hawl. Derbyniwn y canlynol:

  • Llythyr/hysbysiad o hawl am Lwfans Byw i’r Anabl
  • Llythyr gan eich meddyg
  • Bathodyn parcio glas
  • Trwydded Metro i’r Anabl, Trwydded Rhyddid Pobl Anabl Cynghorau Llundain

Argymhellwn yn gryf eich bod yn archebu’ch tocynnau ymlaen llaw ar-lein neu dros y ffôn. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cael yr amser mynediad a’r dyddiad rydych chi eisiau. 

Mae The Royal Mint Experience ar agor drwy’r flwyddyn ond holwch ymlaen llaw am newidiadau tymhorol ac oriau agor y Nadolig. Gellir dod o hyd i’r amserau agor presennol fan hyn.

Mae’r holl le parcio am ddim. Mae’r maes parcio nesaf at The Royal Mint Experience. Bodola 5 lle parcio i fysus. Lleolir y lleoedd parcio i’r anabl ym maes parcio The Royal Mint Experience.

Mae The Royal Mint Experience a phrofiad y ffatri ar lawr gwaelod.

Ceir rhywfaint o gerdded o’r maes parcio i’r Royal Mint Experience. Taith gerdded yw profiad y ffatri. Mae modd stopio am gyfnodau cyfyngedig yn yr arddangosfa ryngweithiol.

Mae profiad y ffatri a’r arddangosfa dan do. Yr ardaloedd heb orchudd yw’r daith gerdded o’r maes parcio i’r Experience ac o’r Experience i’r ffatri.

Cysylltwch â ni cyn eich ymweliad os oes angen cymorth arbennig arnoch a byddwn yn gwneud ein gorau glas i helpu. Ffoniwch +44 (0) 333 24 12 223 (Dydd Llun-Gwener 9:00am – 5:30pm)

Oes, mae tocyn am ddim i ofalwyr ar gael i unrhyw gwsmer sydd angen cymorth hanfodol i ymweld. Gellir trefnu un tocyn am ddim i ofalwr am bob ymwelydd anabl sy’n talu, bydd angen prawf o hawl.

Derbyniwn y canlynol:

  • Llythyr/hysbysiad o hawl am Lwfans Byw i’r Anabl
  • Llythyr gan eich meddyg
  • Bathodyn parcio glas
  • Trwydded Metro i’r Anabl, Trwydded Rhyddid Pobl Anabl Cynghorau Llundain

Yn anffodus, nid oes peiriant ATM ar y safle.

Derbynnir pob un o’r prif gardiau debyd/credyd – Visa / Maestro / MasterCard / American Express.

Bydd y staff yn y caffi’n ymdrechu i ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion dietegol.

Ni chaniateir bwyd a diod ym mhrofiad y ffatri na’r arddangosfa ryngweithiol.

Gallwch gadw lle yn The Royal Mint Experience ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau corfforaethol os oes lle ar gael. Cysylltwch â ni ar +44 (0) 333 24 12 223.

Ni chaniateir ffotograffiaeth a ffilmio ym Mhrofiad y Ffatri. Bydd eich gwesteiwr yn cynghori ynghylch yr ardaloedd y caniateir tynnu ffotograffau ynddynt.

Mae teithiau ar gael yn y Gymraeg ond rhaid cadw lle ymlaen llaw trwy ffonio 0333 24 12 223. Mae tudalennau Experience ein gwefan ar gael i’w gweld yn y Gymraeg fan hyn.

back to top