Profiad y Royal Mint

The Royal Mint Experience

Darganfyddwch ryfeddod y ceiniogau yng nghartref bathu’r DU

Archebwch Eich Tocynnau

Cynghorir cadw lle ymlaen llaw ar gyfer eich taith a chaniatáu o leiaf 90 munud ar gyfer eich taith lawn a’ch profiad yn yr arddangosfa.

Archebwch Nawr

Amserau Agor

Mae’r Royal Mint Experience ar agor i ymwelwyr 7 niwrnod yr wythnos drwy’r flwyddyn. Fodd bynnag, holwch ymlaen llaw am newidiadau tymhorol.

Gweler y manylion llawn

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Mae The Royal Mint Experience mewn man cyfleus 4 milltir o Gyffordd 34 yr M4, i gyfeiriad y gogledd-orllewin o Gaerdydd.

Darganfyddwch mwy

The Royal Mint Experience yn Ne Cymru yw’r unig le yn y byd y gallwch weld darnau arian y Deyrnas Unedig yn cael eu gwneud. Ewch y tu ôl i’r llenni i ddilyn taith darn arian o ddarn gwag i’r banc yn ein Profiad Ffatri Dan Arweiniad 45 munud o hyd a ddilynir gan ein harddangosfa ryngweithiol hunan-dywys. Profwch olygfeydd, seiniau ac arogleuon y miloedd o ddarnau arian sgleiniog newydd yn syth ar ôl iddynt gael eu creu. Fe gewch chi gyfle i fathu’ch darn arian eich hun hyd yn oed!

Beth Sydd Yma

Beth Sydd Yma

Mae’ch profiad yn dechrau yn yr ardal Cyn y Sioe, lle byddwch yn cael cyflwyniad i’r Royal Mint cyn cerdded y daith fer draw i brofiad y ffatri.

Darganfyddwch Beth Sydd Yma

Taro'ch Darn Arian Eich Hun

Taro'ch Darn Arian Eich Hun

Strike of Genius - Streic eich daru arian Digyfngedig eich hun 2018 Isaac Newton 50c

gweld mwy

Ymweliadau gan Grwpiau

Ymweliadau gan Grwpiau

The Royal Mint Experience yw’r cyrchfan perffaith i grwpiau o bob oedran.

Darganfyddwch mwy

Ymweliadau gan Ysgolion

Ymweliadau gan Ysgolion

Cynigia ymweliadau gan ysgolion i’r Royal Mint gyfoeth o gyfleoedd dysgu i’ch disgyblion.

Darganfyddwch mwy

Oriau Agor

Oriau Agor

Mae The Royal Mint Experience ar agor i ymwelwyr 7 niwrnod yr wythnos drwy’r flwyddyn.

Read more

Te Prynhawn

Te Prynhawn

Gallwch fwynhau te prynhawn moethus mewn sefydliad Prydeinig gwych arall, trwy gael Te Prynhawn yn y Royal Mint Experience.

Read more

Partïon Pen-blwydd

Partïon Pen-blwydd

O gael parti pen-blwydd yn y Royal Mint Experience, byddwch yn archwilio straeon rhyfeddol y bobl a’r digwyddiadau y tu cefn i ddarnau arian y Deyrnas Unedig.

Read more

Llogi Corfforaethol

Llogi Corfforaethol

Os ydych chi’n chwilio am le trawiadol i gynnal eich digwyddiad yn Ne Cymru, peidiwch ag edrych ymhellach na’r Royal Mint Experience. Dyma leoliad unigryw a hawdd ei addasu sy’n cynnig profiad i’w gofio i bob ymwelydd gydag amrywiaeth o ardaloedd i’w llogi.

Read more

logologo

back to top