The Royal Mint Experience

Darganfyddwch ryfeddod y ceiniogau yng nghartref bathu’r DU

Archebwch Eich Tocynnau

Cynghorir cadw lle ymlaen llaw ar gyfer eich taith a chaniatáu o leiaf 90 munud ar gyfer eich taith lawn a’ch profiad yn yr arddangosfa.

Archebwch Nawr

Amserau Agor

Mae’r Royal Mint Experience ar agor i ymwelwyr 7 niwrnod yr wythnos drwy’r flwyddyn. Fodd bynnag, holwch ymlaen llaw am newidiadau tymhorol.

Gweler y manylion llawn

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Mae The Royal Mint Experience mewn man cyfleus 4 milltir o Gyffordd 34 yr M4, i gyfeiriad y gogledd-orllewin o Gaerdydd.

Darganfyddwch mwy

The Royal Mint Experience yn Ne Cymru yw’r unig le yn y byd y gallwch weld darnau arian y Deyrnas Unedig yn cael eu gwneud. Ewch y tu ôl i’r llenni i ddilyn taith darn arian o ddarn gwag i’r banc yn ein Profiad Ffatri Dan Arweiniad 45 munud o hyd a ddilynir gan ein harddangosfa ryngweithiol hunan-dywys. Profwch olygfeydd, seiniau ac arogleuon y miloedd o ddarnau arian sgleiniog newydd yn syth ar ôl iddynt gael eu creu. Fe gewch chi gyfle i fathu’ch darn arian eich hun hyd yn oed!

Beth Sydd Yma

Taro'ch Darn Arian Eich Hun

Ymweliadau gan Grwpiau

Ymweliadau gan Ysgolion

Oriau Agor

Oriau Agor

Mae The Royal Mint Experience ar agor i ymwelwyr 7 niwrnod yr wythnos drwy’r flwyddyn.

Read more
Te Prynhawn

Te Prynhawn

Gallwch fwynhau te prynhawn moethus mewn sefydliad Prydeinig gwych arall, trwy gael Te Prynhawn yn y Royal Mint Experience.

Read more
Partïon Pen-blwydd

Partïon Pen-blwydd

O gael parti pen-blwydd yn y Royal Mint Experience, byddwch yn archwilio straeon rhyfeddol y bobl a’r digwyddiadau y tu cefn i ddarnau arian y Deyrnas Unedig.

Read more
Llogi Corfforaethol

Llogi Corfforaethol

Os ydych chi’n chwilio am le trawiadol i gynnal eich digwyddiad yn Ne Cymru, peidiwch ag edrych ymhellach na’r Royal Mint Experience. Dyma leoliad unigryw a hawdd ei addasu sy’n cynnig profiad i’w gofio i bob ymwelydd gydag amrywiaeth o ardaloedd i’w llogi.

Read more

logologo

Feefo logo