The Royal Mint® Experience | Home

Profiad y Royal Mint

Dewch i gael mynediad heb ei debyg i'r Royal Mint, i ddysgu am y bobl a'r digwyddiadau y tu cefn i'r ceiniogau yn eich poced, a chlywed rhai straeon syfrdanol o'n hanes..

Beth sydd yma?

Cyn eich ymweliad, dewch i gael cipolwg ar yr hyn sydd i’w weld ym Mhrofiad Y Royal Mint...

Beth sydd yma?

Prisiau Mynediad

Prisiau Mynediad Mae hwn yn docyn cyfunol sy'n cynnwys taith dywys y profiad ffatri a mynediad i'r arddangosfa.

 Pris ar-lein Oedolyn(16+)£13.00 Plentyn£10.50 Plentyn Dan 5FREE Person Hŷn£11.50 Myfyriwr£11.50 Teulu£38.50

Archebwch Eich Tocynnau

Prisiau Mynediad

 

Mae'r Royal Mint yn cyfuno 1,000 o flynyddoedd o hanes gyda chrefftwaith o'r radd flaenaf a thechnegau modern i greu darnau arian a medalau ar gyfer dros 60 o wledydd.

Cymrwch gip y tu ôl i'r llenni ym mathdy allforio blaenllaw'r byd i ddilyn taith darn o arian o'r bathdy i'r banc.

Dewch i gwrdd â'r arbenigwyr sy'n frwd dros greu arian, a chael y cyfle i fathu eich darn arian eich hun i gofio'ch ymweliad.

Galwch draw - mae'n brofiad arbennig clywed miloedd o ddarnau arian sgleiniog yn tincian yn erbyn ei gilydd a sŵn y peiriannau’n bathu mwy na 700 o ddarnau arian y funud.

Dysgwch am arloesedd Syr Isaac Newton tra ei fod yn Feistr ar y Royal Mint a'r datblygiadau technolegol a ddefnyddiwyd i greu'r pishyn £1 12-ochr newydd..

Darganfyddwch ffeithiau rhyfeddol am y darnau arian yn eich poced a'r saernïaeth sydd y tu cefn i bob un o'r campweithiau bach hyn.

Cyfle i weld ochr arall i'r arian yn eich poced.

 

×